Nagyberegi Középiskola
Kárpátalja, Beregszászi járás, Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc u. 161/a

MENÜ

A költészet örök

„...szülőföldjéhez könyörög,
hogy óvják éltető rögök”

A Nagyberegi Középiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) április 10–11-én szervezte meg a XIII. Beregi Magyar Költészeti Napok elnevezést viselő versünnepét, amelyen a verseken túl zenével, tánccal is méltatták a magyar költészet napját.


A vers akkor áll közel hozzánk, ha annak soraiban kicsit meglátjuk saját magunkat – emlékeztette a jelenlévőket a költészeti napok előestéjén, április 10-én a helyi középiskolában Somi Katalin, az intézmény szervezőpedagógusa. A rendezvény pedig színes programjával az egymásra találás ünnepe is lehet, ahol verssel és zenével, nagy költőkkel is találkozhat a hallgatóság. Emlékeztetett továbbá, hogy 1964 óta méltatjuk József Attila születésének napján, április 11-én a magyar költészet napját. Ezt követően színpadra lépett a Fekete Zsuzsanna, Ivaskovics József, Szabó Lívia és Varga Katica alkotta Credo verséneklő együttes, amelynek előadásában többek között Reményik Sándor, Penckófer János, Füzesi Magda, Bodnár Éva megzenésített versei szólaltak meg. Az együttes fellépése azon túl, hogy a zene a versek és a dallam közös lüktetésének, ritmusának köszönhetően képes arra, hogy megkönnyítse a versek megértését, azért is különleges, mert idén ünneplik fennállásuk 20. évfordulóját, s több mint 3 év után most először álltak újra hazai színpadra. Húsz éve végzik tehát azt a szolgálatot, amelyről egyik, Bodnár Éva Magyar szó c. versére írt daluk is szól: „Keblemre szorítva őrizlek, védlek...,  ha hangom elcsuklik, akkor is.”


Az est folytatásaként Füzesi Magda költőnővel, Nagybereg szülöttével találkozott a közönség. Kudlotyák Krisztinával, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzése Intézetének tanárával, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet igazgatójával folytatott beszélgetése során a jelenleg Kolozsváron élő költőnő gyermekkoráról, első, négysoros verséről, egyetemi éveiről, újságírói pályájáról is beszélt. Hangsúlyozta, hogy számára a Nagyberegi Középiskola jelentette a bölcsőt, s életútján nagyberegiként indult el. Itt írta meg 4. osztályos tanulóként első versét is. Azóta töretlenül alkot, és mint mondta, aki nem növi ki a versírást, az örök gyerek marad. A magát „Kárpát-medence-lakónak” tartó költőnő, aki jelenleg a Kárpátaljai Hírmondó c. folyóirat főszerkesztője, és aki szerint minden költő egy kicsit csodabogár, a versírás kapcsán elmondta: ahhoz tág látókör, sok-sok versolvasás, s az kell, hogy az embert érdekelje is a költészet.


A nap zárásaként a Kokas Banda népzenei és néptáncbemutatója következett. Az együttes a kalotaszegi, szatmári, vajdaszentiványi és magyarbődi dallamokon túl József Attila Születésnapomra című megzenésített versével örvendeztette meg a közönséget. Előadásukat táncház követte.


Másnap a középiskolások megyei versmondó versenyének döntője várta az érdeklődőket. A megnyitón Vass Irén, a középiskola tanára köszöntötte a versenyzőket, felkészítő tanárokat, érdeklődőket, emlékeztetve Balla D. Károly gondolatára, a verseny mottójára: „Elmenni volna könnyebb. De megköt egy rög. Egy dal (amely imának harsány, indulónak halk). Egy kezedben maradt simogatás. Halántékod mögött a metronóm: az egyetlen idő. Botod leszúrva maradsz.” Szántó Edit, a KMPSZ beregszászi járási körzetének elnöke és az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke köszöntőjében kiemelte: „A szép szó ünnepén” nemcsak József Attilára, hanem minden költőnkre emlékezünk, hiszen ők azok, akik anyanyelvünk legszebb kifejezéseivel helyettünk is megfogalmazzák, amit mindannyian el szeretnénk mondani. „A költészet isteni kegyben álló művészet, hiszen a múzsák közül sokan vigyázzák.” Sokan művelik e művészetet, de az igazán maradandó, lélekhez szóló költemény olyan ritka, mint az igazgyöngy. Torzsa István, Magyarország beregszászi konzulja, aki Szalipszki Endre főkonzullal egyetemben volt jelen a rendezvényen, kiemelte: tanulnunk kell a költőktől, íróktól, legfőképpen pedig (ezzel is) ápolni anyanyelvünket. A versmondók jutalmazásaként a konzulátus május hónapban 6 versenyzőt és 3 felkészítő tanárt utaztat el Széphalomba A Magyar Nyelv Múzeumába.
A köszöntőket követően a 19 versenyző elsőként egy szabadon választott verset szavalt el, amelyet hattagú zsűri (Györke Magdolna, az Ungvári Nemzeti Egyetem docense, Gál Natália, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színésze, Braun Éva, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet módszerésze, Weinrauch Katalin költő, Szántó Edit, Kudlotyák Krisztina) értékelt. A zsűri döntése értelmében a következő körbe 11 diák jutott tovább. Ők Demény Ottó Anyanyelv című versét szavalták el. „Örökbe kaptam/e ronthatatlan és kerek,/ezredéveken át megőrzött/s gazdaguló szerkezetet.//Hogy őrzője lehessek én is./ Hogy része legyek akkor is,/ha csont, vér, orca, fog, köröm/a hanttal elkeveredik.”

Az eredményekre várás perceiben az április 11-én második születésnapját ünneplő Almanach Együttes (tagjai: Bodor Viktória, Deák Betti, Sütő Réka és Simon Dávid, a Rákóczi-főiskola diákjai) lépett fel megzenésített versekkel, a középiskola diákjai pedig – Dencs Ildikó, Sipos Katalin, Kepics Andzselika és Kovács Mónika felkészítésében – szülőfalujuk, Nagybereg történetét mutatták be versekkel, dalokkal, néptánccal és népdallal körítve. „Az embernek, ha búja van,/s kitárt szíve páncéltalan,/szülőföldjéhez könyörög,/hogy óvják éltető rögök” (Füzesi Magda).


A verseny eredményei a következők: 1. Szeles Evelin (Viski Kölcsey Ferenc Középiskola, felkészítő tanár: Czébely Lajos), 2. Jakab Dániel (Beregszászi Magyar Gimnázium, felkészítő: Jakab Erika), 3. Illés Szabina (Nagypaládi Móricz Zsigmond Középiskola, felkészítő: Oroszi Zsuzsanna). Minden versenyző emléklappal gazdagodott, felkészítő tanáraikkal együtt pedig a középiskola ajándékában részesültek. A helyezést elért diákok nyereményeit Prófusz Marianna népművész, Kopriva Attila,Veres Ágota és Kulin Ágnes festő, továbbá a KMPSZ biztosította. Különdíjat adott át Fazekasné Füley Judit, az iskola korábbi igazgatónője, a KMKSZ, a KMPSZ, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet, a Nagyberegi Polgármesteri Hivatal, a középiskola Szülői Tanácsa, a Nagyberegi Református Gyülekezet és Gál Natália. A magyar állam jóvoltából pedig a nyár folyamán minden versenyző elutazhat a zánkai üdülőtáborba.

 


A verseny napján kerültek kihirdetésre a KMPSZ által hirdetett verspályázat eredményei is, amit Füzesi Magda ismertetett: 10-14 évesek kategóriája: 1. Bilák Jenő (Aklihegyi Oktatási-nevelési Központ, 8. osztály), 2. Kozma Marianna (Beregszászi 9. Sz. Általános Iskola, 9. osztály) és Szernyi István (Nagydobronyi Középiskola, 6. osztály), 3. Bara Gabriella (Ungvári Dayka Gábor Középiskola, 4. osztály); 14–17 évesek kategóriájában Komonyi Arnold (Nagyberegi Református Líceum) Kopott ajándék és Bodnár Milán (Nagyberegi Középiskola) Otthon, édes hon c. versét találta a legjobbnak a zsűri. Az alsó korosztály helyezettjeinek verseit az Irka gyermeklap, a nagyobbakét pedig a Kárpátaljai Hírmondó közli majd. A szintén a KMPSZ által hirdetett rajzversenyen, amelyen Füzesi Magda A tavasz dala c. verséhez kellett illusztrációt készíteniük a jelentkezőknek, a beregszászi 6. és 19. sz. óvoda, valamint a fertősalmási óvoda gyermekei lettek a legjobbak.
A rendezvény – melynek megvalósulását a Balassi Intézet, a KMKSZ és a KMPSZ támogatta – a Szózat eléneklésével zárult.

Espán Margaréta

 

 

 

 

Megjelent a Kárpátalja hetilap 2015. április 15-i, 744. számában.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Asztali nézet